Materiały dla studentów IMIR

 

Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.


 

KONSPEKTY WYKŁADÓW Z PODSTAW WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW - MiBM/IMiM: 3 semestr st. inż. (dr hab. inż. T. Machniewicz, prof. AGH)

 • Wykład 01 - Podstawowe pojęcia
 • Wykład 02 - Rozciąganie i ściskanie
 • Wykład 03 - Ścinanie techniczne
 • Wykład 04 - Analiza stanu naprężenia
 • Wykład 05 - Analiza stanu odkształcenia
 • Wykład 06 - Skręcanie
 • Wykład 07 - Zginanie - wykresy sił wewnętrznych
 • Wykład 08 - Zginanie - warunek bezpieczeństwa
 • Wykład 09 - Równanie różniczkowe linii ugięcia
 • Wykład 10 - Rozciąganie mimośrodowe
 • Wykład 11 - Hipotezy wytężeniowe
 • Dodatek 01 - Charakterystyki geometryczne figur płaskich
 •  

  KONSPEKTY WYKŁADÓW Z WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW MASZYN - MiBM/IMiM: 4 semestr st. inż. (dr hab. inż. T. Machniewicz, prof. AGH)

 • Wykład 01 - Wyznaczanie odkształceń belek: metoda grafoanalityczna
 • Wykład 02 - Rozciąganie/ściskanie mimośrodowe, zginanie ukośne
 • Wykład 03 - Zginanie ze ścinaniem
 • Wykład 04 - Energetyczne metody wyznaczania odkształceń - cz. 1
 • Wykład 05 - Energetyczne metody wyznaczania odkształceń - cz. 2
 • Wykład 06 - Metoda sił
 • Wykład 07 - Wyboczenie
 • Wykład 08 - Rury i cylindry grubościenne
 • Wykład 09 - Powłoki cienkościenne
 •  

  ĆW. Z PRZEDMIOTU: PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW dla kierunku MIBM rok II A i II B

 • 01 Charakterystyki geometryczne figur płaskich
 • 02 Rozciaganie statycznie wyznaczalne
 • 03 Rozciaganie statycznie niewyznaczalne
 • 04 Ścinanie techniczne
 • 05 Skręcanie
 • 06 Skręcanie kontynuacja
 • 07 Belki
 • 08 ProjPretZgin
 • 09 Ramy
 • 10 Analiza stanu naprężenia i odształcenia
 • 11 Równanie różniczkowe linii ugięcia
 •  

  KONSPEKTY WYKŁADÓW Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW - IA II rok (dr hab. inż. K. Nalepka)

 • Wykład 01 - Wprowadzenie, Podstawowe pojęcia
 • Wykład 02 - Rozciaganie i Ściskanie
 • Wykład 03 - Projektowanie połączeń konstrukcji
 • Wykład 04 - Skręcanie
 • Wykład 05 - Zginanie
 • Wykład 06 - Ugięcia belek
 • Wykład 07 - Zginanie ukośne - Rozciąganie i ściskanie mimośrodowe
 • Wykład 08 - Analiza stanu naprężenia
 • Wykład 09 - Analiza stanu odkształcenia
 • Wykład 10 - Złożony stan naprężeń - Hipotezy wytężeniowe
 • Wykład 11 - Stateczność prętów prostych
 • Wykład 12 - Płyty kołowe obciążone symetrycznie
 •  

  ĆW. Z PRZEDMIOTU: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW dla kierunku IA II rok

 • 01 Charakterystyki geometryczne figur płaskich
 • 02 Rozciaganie statycznie wyznaczalne
 • 03 Rozciaganie statycznie niewyznaczalne
 • 04 Ścinanie techniczne
 • 05 Skręcanie
 • 06 Skręcanie kontynuacja
 • 07 Projektowanie zginanych układów prętowych
 • 08 Równanie różniczkowe linii ugięcia
 •  

  KONSPEKTY WYKŁADÓW Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW - IMT II rok (dr hab. inż. K. Nalepka)

 • Wykład 01 - Wprowadzenie, Podstawowe pojęcia
 • Wykład 02 - Rozciaganie i Ściskanie
 • Wykład 03 - Projektowanie połączeń konstrukcji
 • Wykład 04 - Skręcanie
 • Wykład 05 - Zginanie
 • Wykład 06 - Ugięcia belek
 • Wykład 07 - Zginanie ukośne - Rozciąganie i ściskanie mimośrodowe
 • Wykład 08 - Analiza stanu naprężenia
 • Wykład 09 - Analiza stanu odkształcenia
 • Wykład 10 - Złożony stan naprężeń - Hipotezy wytężeniowe
 • Wykład 11 - Stateczność prętów prostych
 •  

  ĆW. LABORATORYJNE Z PRZEDMIOTU: PL WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia: Sprawozdanie MES (A)
 • Badania nieniszczące: Sprawozdanie BN (D)
 • Elastooptyka: Sprawozdanie (E)
 • Tensometria: Sprawozdanie (T1), Sprawozdanie (T2)
 • Badanie własności mechanicznych materiałów: Sprawozdanie (B)
 •  

  ĆW. LABORATORYJNE Z PRZEDMIOTU: ANG STRENGTH OF MATERIALS

 • Analysis of stress and strain: będzie rozdane w trakcie zajęć
 • Non Destructive Testing: Report NDT
 • Photoelasticity: Report E
 • Strain gauge measurements: Report T
 • Mechanical properties of materials: Report B1, Report B2
 •  

  ĆW. Z PRZEDMIOTU: WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTÓW MASZYN dla kierunku MiBM oraz IMiM II rok

 • 01 Wyznaczania przemieszczeń belek metodą obciążeń wtórnych (Mohra)
 • 02 Zginanie ukośne
 • 03 Zginanie z rozciąganiem/ściskaniem
 • 04 Zginanie ze ścinaniem
 • 05 Projektowanie wałów
 • 06 Metody energetyczne – twierdzenie Castigliano
 • 07 Metody energetyczne – obliczenia odkształceń konstrukcji
 • 08 Metoda sił – ramy statycznie niewyznaczalne
 • 09 Wyboczenie
 •  

  TWÓRCZOŚĆ W TECHNICE

 • Materiały nr 1
 • Materiały nr 2
 •  

  INTEGRALNOŚĆ KONSTRUKCJI

 • Wykład 0                      Seminarium 1                      Sprawdzian 1
 • Wykład 1                      Seminarium 2                      Sprawdzian 2
 • Wykład 2                      Seminarium 3                      Sprawdzian 3
 • Wykład 3                      Seminarium 4                     
 • Wykład 4
 • Wykład 5
 • Wykład całość
 •  

  ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW POD KONTROLĄ

 • Wykład 1
 • Wykład 2
 • Wykład 3
 • Wykład 4
 • Metoda odkształcenia lokalnego - Seminarium 1
 • Podstawy mechaniki pękania - Seminarium 2
 •  

  powrót do wszystkich materiałów...