Skład osobowy KWZMiK

 


Stanowisko Nr pokoju Telefon e-mail
dr hab. inż.
Machniewicz Tomasz
Kierownik KWZMiK,
Adiunkt
313
(IIIp. B2)
12 617-30-15 machniew< zn_int> agh.edu.pl
prof. dr hab. inż.
Wolny Stanisław
Profesor 311
(IIIp. B2)
12 617-30-57 stwolny < zn_int> uci.agh.edu.pl
prof. dr hab. inż.
Pęcherski Ryszard
Profesor 312
(IIIp. B2)
12 617-30-98 rpe < zn_int> agh.edu.pl
dr hab. inż., prof. AGH
Płachno Marek
Profesor AGH 315
(IIIp. B2)
12 617-38-28 plachno < zn_int> imir.agh.edu.pl
dr hab. inż.
Nalepka Kinga
Adiunkt 312
(IIIp. B2)
12 617-30-98 knalepka < zn_int> agh.edu.pl
dr inż.
Ładecki Bogusław
Adiunkt 316
(IIIp. B2)
12 617-30-59 boglad < zn_int> uci.agh.edu.pl
dr inż.
Badura Sławomir
Adiunkt 317
(IIIp. B2)
12 617-31-31 sbadura < zn_int> uci.agh.edu.pl
dr inż.
Matachowski Filip
Adiunkt 317
(IIIp. B2)
12 617-31-31 filip.matachowski< zn_int>agh.edu.pl
dr inż.
Korbel Adam
Adiunkt 206
(IIp. B2)
12 617-51-63 korbel < zn_int> agh.edu.pl
mgr inż.
Drzewosz Agata
Asystent 206
(IIp. B2)
12 617-51-63 drzewosz< zn_int> agh.edu.pl
mgr inż.
Nosal Przemysław
Asystent 205
(IIp. B2)
12 617-30-66 pnosal< zn_int> agh.edu.pl
mgr inż.
Musiał Karolina
Pracownik
administracyjny
314
(IIIp. B2)
12 617-30-58 kbieniek < zn_int> agh.edu.pl
prof. dr hab. inż.
Skorupa Andrzej
Profesor emerytowany 205
(IIp. B2)
12 617-30-66 askorupa < zn_int> agh.edu.pl
prof. dr hab. inż.
Skorupa Małgorzata
Profesor emerytowany 205
(IIp. B2)
12 617-30-66 mskorupa < zn_int> agh.edu.pl
dr inż.
Dzik Stanisław
Adiunkt emerytowany 316
(IIIp. B2)
12 617-30-59 stdzik < zn_int> uci.agh.edu.pl
dr inż. Tomasz Machniewicz
dr hab. inż. Tomasz Machniewicz
Kierownik KWZMiK, Adiunkt
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
313 (IIIp. B2)
12 617-30-15
machniew < zn_int> agh.edu.pl
-
Analiza eksperymentalna oraz modelowanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych w metalach. Badania statycznych i zmęczeniowych własności materiałów i elementów konstrukcji.

do góry...


prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny
prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny
Profesor
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
311 (IIIp. B2)
12 617-30-57
stwolny < zn_int> uci.agh.edu.pl
-

do góry...


prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Profesor
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
312 (IIIp. B2)
12 617-30-98
rpe < zn_int> agh.edu.pl
www

do góry...


dr hab. inż. Marek Płachno
dr hab. inż., prof. AGH Marek Płachno
Profesor AGH
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
315 (IIIp. B2)
12 617-38-28
plachno < zn_int> imir.agh.edu.pl
-

do góry...


dr inż. Kinga Nalepka
dr hab. inż. Kinga Nalepka
Adiunkt
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
312 (IIIp. B2)
12 617-30-98
knalepka < zn_int> agh.edu.pl
http://home.agh.edu.pl/knalepka
Identyfikacja własności mechanicznych materiałów funkcjonalnych takich jak kompozyty i nanokompozyty metaliczno-ceramiczne. Ocena wytrzymałości materiałów dokonywana jest za pomocą modeli atomowych tworzonych na podstawie obrazów mikroskopii wysokorozdzielczej HRTEM.

do góry...


dr inż. Bogusław Ładecki
dr inż. Bogusław Ładecki
Adiunkt
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
316 (IIIp. B2)
12 617-30-59
boglad < zn_int> uci.agh.edu.pl
-
Badania nieniszczące materiałów i konstrukcji metodami: ultradźwiękową, magnetyczno-proszkową i penetracyjną. Badania wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji. Wytrzymałość i zmęczenie materiałów i konstrukcji.

do góry...


dr inż. Sławomir Badura
dr inż. Sławomir Badura
Adiunkt
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
317 (IIIp. B2)
12 617-31-31
sbadura < zn_int> uci.agh.edu.pl
-

do góry...


dr inż. Filip Matachowski
dr inż. Filip Matachowski
Adiunkt
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
317 (IIIp. B2)
12 617-31-31
filip.matachowski < zn_int> agh.edu.pl
-
Projektowanie konstrukcji oraz wytrzymałościowe analizy komputerowe wykorzystujące metodę elementów skończonych MES. Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym SKM Torque.

do góry...


dr inż. Adam Korbel
dr inż. Adam Korbel
Adiunkt
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
206 (IIp. B2)
12 617-51-63
korbel < zn_int> agh.edu.pl
http://home.agh.edu.pl/korbel
Eksperymentalna i teoretyczna analiza zmęczenia połączeń nitowych w lotnictwie. Badania statycznych i zmęczeniowych własności materiałów i konstrukcji.

do góry...


mgr inż. Agata Drzewosz
mgr inż. Agata Drzewosz
Asystent
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
206 (IIp. B2)
12 617-51-63
drzewosz < zn_int> agh.edu.pl
-
...

do góry...


mgr inż. Przemysław Nolsa
mgr inż. Przemysław Nosal
Asystent
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
205 (IIp. B2)
12 617-30-66
pnosal < zn_int> agh.edu.pl
-
Modelowanie konstytutywne kompozytów metalicznych z wykorzystaniem kontynualnej mechaniki uszkodzeń. Analiza eksperymentalna oraz teoretyczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w metalicznych ośrodkach o jednorodnych i niejednorodnych właściwościach mechanicznych.

do góry...


mgr inż. Karolina Musiał
mgr inż. Karolina Musiał
Pracownik administracyjny
Nr pokoju:
Telefon:
e-mail:
www:
314 (IIIp. B2)
12 617-30-58
kbieniek < zn_int> agh.edu.pl
-

do góry...