Laboratorium badań
wytrzymałościowych i materiałowych

 

Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji specjalizuje się w badaniach właściwości materiałowych z użyciem standardowych maszyn wytrzymałościowych. Badania tego rodzaju służą wyznaczeniu charakterystyk danego materiału, jak na przykład wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga czy twardość.

Katedra KWZMiK dysponuje następującymi maszynami do badań wytrzymałościowych i materiałowych:

  • zrywarka MTS 850 o nośności 100 kN,
  • zrywarka Dartec o nośności 250 kN,
  • uniwersalny system optyczny,
  • inne uniwersalne zrywarki, maszyny do badania twardości materiału.