Laboratorium badań zmęczeniowych

 

W czasie eksploatacji, czyli rzeczywistej pracy, materiały i elementy konstrukcji poddane są zmiennym obciążeniom, które mogą mieć charakter losowy. Często obciążenia te występują cyklicznie przez dłuższy okres (np. drgania). Ważne jest, żeby już na etapie projektowania uwzględnić właściwości zmęczeniowe obiektów. Służą temu kryteria oparte na wynikach badań zmęczeniowych. Badania zmęczeniowe prowadzone są na profesojonalnych maszynach do obciążeń wysokocyklowych wraz ze sterownikami, oprogramowaniem i urządzeniami do akwizycji danych.

Na stronie Działalność naukowa można zapoznać się z przykładami badań zmęczeniowych przeprowadzonych przez naszą Katedrę.

Katedra posiada następujący sprzęt do badań zmęczeniowych:

  • zrywarka MTS 850 o nośności 100 kN,
  • zrywarka Dartec o nośności 250 kN,
  • uniwersalny system optyczny.