Działalność dydaktyczna

 

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną dla potrzeb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wydziału macierzystego IMIR oraz innych wydziałów, w tym: Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Metali Nieżelaznych, Wydziału Energetyki i Paliw, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz na studiach międzykierunkowych Inżynieria Akustyczna.

Poniżej więcej informacji:

 • Prowadzone kursy
 • Dyplomy
 • Formy zajęć
 • Podręczniki i skrypty
 • Linki do materiałów dydaktycznych
 •  

  Prowadzone kursy

  Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzimy zajęcia z następujących kursów:

  Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Katedrę obejmują:

  Na Wydziale Energetyki i Paliw Katedra prowadzi następujące zajęcia:

  Dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra prowadzi:

  do góry...

  Dyplomy

  W Katedrze realizowane są także prace przejściowe i dyplomowe z różnych specjalności oraz przewody doktorskie i habilitacyjne. Zainteresowani studenci powinni zgłaszać się do prowadzących lub do Kierownika Katedry.

  do góry...

  Formy zajęć

  Wśród form prowadzenia zajęć, w zależności od przyjętego planu i programu, są wykłady, seminaria, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne. Szczególnie wartościowe dla studentów są zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, gdzie pod okiem prowadzących mogą oni samodzielnie określić podstawowe właściwości mechaniczne materiałów, określić stan naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i urządzeń metodami elastooptyki oraz tensometrii. Wykonuje się również badania zmęczeniowe oraz przeprowadza kontrolę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych metodami nieniszczącymi.

  do góry...

  Podręczniki i skrypty

  Ważnym elementem w działalności dydaktycznej są podręczniki i skrypty opracowane przez pracowników Katedry do prowadzonych przedmiotów. Aktualnie do dyspozycji studentów znajdują się następujące pozycje książkowe:

  • Wolny S., Siemieniec A.: „Wytrzymałość Materiałów”. Cz. I. Teoria, zastosowanie. UWN-D AGH Kraków 2000 (ze wznowieniami 2002, 2005 oraz wydanie zmienione 2008),
  • Wolny S., Siemieniec A.: „Wytrzymałość Materiałów”. Cz. II. Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów. UWN-D AGH Kraków 2004,
  • Wolny S., Siemieniec A.: „Wytrzymałość Materiałów” Cz. III. Sprężystość i plastyczność. Wybór zadań i przykładów. UWN-D AGH Kraków 2005,
  • „Wytrzymałość Materiałów” Cz. IV. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa pod red. S. Wolnego. UWN-D AGH Kraków 2005 (wznowienie ze zmianami 2007).

  Analiza wytrzymałościowa konstrukcji nośnych maszyn i urządzeń stanowi wiodącą dziedzinę działalności naukowej Katedry, nie jest jednak mimo tego wystarczająco eksponowana w działalności dydaktycznej Wydziału IMIR. Lukę tę w części wypełnia podręcznik „Konstrukcje metalowe – ćwiczenia laboratoryjne” przygotowany do druku przez pracowników Katedry. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika „Konstrukcje stalowe”. Treści tam zawarte zostały dostosowane do wymogów programowych dla przedmiotu „Konstrukcje stalowe”, wykładanego aktualnie studentom Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – studia magisterskie.

  do góry...

   

  Linki

  Linki do materiałów dydaktycznych dla studentów:

 • Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
 • Wydziału Metali Nieżelaznych
 • Wydziału Energetyki i Paliw
 • Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • studiów międzykierunkowych Inżynieria Akustyczna
 • do góry...