Laboratorium badań
z zastosowaniem tensometrii

 

Badania z zastosowaniem tensometrii służą pomiarom eksploatacyjnym elementów urządzeń i konstrukcji.

W dziale Współpraca można zapoznać się z przykładami badań przeprowadzonych przez naszą Katedrę przy użyciu sprzętu tensometrycznego.

Katedra dysponuje tensometrycznym zestawem pomiarowym zawierającym:

  • wzmacniacze pomiarowe: HMB MGCplus, Clip AE 501, Clip AE 101,
  • czujniki: przemieszczeń, przyspieszeń i pomiaru sił.