Współpraca

 

Nasza Katedra podejmuje wspólpracę z przemysłem, a także z innymi jednostkami badawczymi na wielu polach: od konkretnych rozwiązań projektowych, przez prace eksperymentalne do opracowań teoretycznych.

Gwarancją profesjonalnej i bezpiecznej współpracy z partnerami przemysłowymi jest posiadane przez nas Upoważnienie rzeczowznawcy do badań i opinii naczyń wyciągowych i zbrojenia szybów górniczych:


 • Kontakt ⇐ Jeśli masz pytania, chętnie odpowiemy - skontaktuj się z nami!

 • Nasze realizacje ⇐ Przykłady współpracy z przemysłem, poniżej na tej stronie.

 • Działalność naukowa ⇐ Strona z informacjami o naszych pracach badawczych.

 • Laboratoria ⇐ Strona z informacjami na temat sprzętu laboratoryjnego Katedry.
 •  

  NESZE REALIZACJE:

   

  Kryteria projektowe elementów nośnych i urządzeń transportowych

  Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny, dr inż. Filip Matachowski

  Aby było możliwe zaprojektowanie, ocena bezpieczeństwa i czasu eksploatacji w wybranych układach mechanicznych, np. urządzeniach transportowych górnictwa i hutnictwa (wyciągi szybowe, suwnice pomostowe) konieczne jest kilka kroków poprzedzających. W takich przypadkach przeprowadzana jest analiza dynamiczna pracy elementów dla wszystkich możliwych stanów ruchu. Następnie realizowane są badania, których celem jest określenie rzeczywistych obciążeń. W końcowym etapie, po przeprowadzeniu analizy wytrzymałościowo-zmęczeniowej, uwzględniając przepisy konstrukcyjne oraz bezpieczeństwa, można skorzystać z nowoczesnych narzędzi MES, a także poszerzonej w stosunku do zwyczajowych wytycznych projektowych teorii konstrukcji, i podać końcowe kryteria służące zaprojektowaniu urządzenia lub konstrukcji.

  do góry...

  Drewniane zbrojenie szybów górniczych

  Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Marek Płachno, prof. AGH

  W ostatnim okresie badano parametry zbrojenia szybowego gwarantujące pełne bezpieczeństwo eksploatacji szybów wyposażonych w drewniane dźwigary. Dla takich dźwigarów z prowadnikami drewnianymi odpowiednie normy nie określają dopuszczalnego ubytku pierwotnego wymiaru przekroju ani trwałego odkształcenia. Z tego powodu dla oszacowania zużycia drewnianego zbrojenia zaproponowano nowy parametr nazwany: wymaganą sztywnością prowadników i dźwigarów w szybie. Opracowano algorytm umożliwiający wykorzystanie tego pomysłu do celów praktycznych.

  do góry...

  Diagnostyka metodami nieniszczącymi

  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Bogusław Ładecki

  Badania diagnostyczne konstrukcji wymagają użycia specjalistycznej aparatury. Korzystając z zaawansowanego zaplecza naszej Katedry (Laboratorium badań nieniszczących) współpracujemy z różnymi firmami, które zlecają nam ocenę stanu konstrukcji lub elementów maszyn. Do przykładowych realizaji należą: ocena stanu urządzeń kolei linowej, ocena elementów pras wulkanizacyjnych, pomiary grubości elemntów silnika parowozu.

         

         

  do góry...

  Diagnostyka mostu przeładunkowego

  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Bogusław Ładecki

  Badania diagnostyczne konstrukcji mostowej wymagały zastosowania metod tensometrycznych służących do pomiaru odkształceń w rzeczywistych warunkach eksploatacji obiektu. Zastosowano specjalistyczny sprzęt naszego Laboratorium badań z zastosowaniem tensometrii.

         

         

  do góry...

  Pomiary eksploatacyjne skipu górniczego

  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Bogusław Ładecki

  Projekt przewidywał pomiary sił, przyspieszeń oraz naprężeń w cięgnach skipu w szybie R-I Zakładów Górniczych "Rudna". Do pomiaru parametrów eksploatacyjnych w skipie użyto aparatury Laboratorium badań z zastosowaniem tensometrii.

         

         

  do góry...

  Analizy konstrukcji metodą elementów skończonych MES

  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Filip Matachowski

  Katedra przeprowadza zlecone analizy wytrzymałościowe różnych obiektów inżynierskich, obejmujące modelowanie i obliczenia Metodą Elementów Skończonych (MES). Poniżej przykładowe badane obiekty, ich modele oraz wykresy naprężeń.

  Analiza wytrzymałościowa wywrotnicy wagonowej Q-80T

         


  Analiza wytrzymałościowa wentylatora WPK-5.35

         


  Analiza wytrzymałościowa obudowy spągnicy zmechanizowanej Glinik 08/22 POz.

         


  Analiza wytrzymałościowa powłokowego mostu przeładunkowego

         


  Analiza wytrzymałościowa kratowego mostu przeładunkowego

     

  do góry...