Materials for students IMIR

 

Materials for students of the faculty: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.


 

EXERCISE CLASSES FOR THE SUBJECT: PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW for specialisation MIBM year II A and II B

 • 01 Charakterystyki geometryczne figur płaskich
 • 02 Rozciaganie statycznie wyznaczalne
 • 03 Rozciaganie statycznie niewyznaczalne
 • 04 Scinanie techniczne
 • 06 Skrecanie kontynuacja
 • 07 Belki
 • 08 ProjPretZgin
 • 09 Ramy
 •  

  LAB. REPORTS FOR THE SUBJECT: PL WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia: Sprawozdanie MES
 • Badania nieniszczące: Sprawozdanie NDT
 • Elastooptyka: Sprawozdanie E
 • Tensometria: Sprawozdanie T1, Sprawozdanie T2
 • Badanie własności mechanicznych materiałów: Sprawozdanie B
 •  

  LAB. REPORTS FOR THE SUBJECT: ENGLISH STRENGTH OF MATERIALS

 • Analysis of stress and strain: will be given during lab
 • Non Destructive Testing: Report NDT
 • Photoelasticity: Report E
 • Strain gauge measurements: Report T
 • Mechanical properties of materials: Report B1, Report B2
 •  

  TWÓRCZOŚĆ W TECHNICE

 • Materiały nr 1
 • Materiały nr 2
 •  

  INTEGRALNOŚĆ KONSTRUKCJI

 • Wykład 0                      Seminarium 1                      Sprawdzian 1
 • Wykład 1                      Seminarium 2                      Sprawdzian 2
 • Wykład 2                      Seminarium 3                      Sprawdzian 3
 • Wykład 3                      Seminarium 4                     
 • Wykład 4
 • Wykład 5
 •  

  ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW POD KONTROLĄ

 • Wykład 1
 • Wykład 2
 • Wykład 3
 • Wykład 4
 • Metoda odkształcenia lokalnego - Seminarium 1
 • Podstawy mechaniki pękania - Seminarium 2
 •  

  back to all materials...