Contact

 
AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY KRAKOW
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
Department of Strength and Fatigue of Materials and Structures

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Poland

secretariat office:
tel.: 0048 12 617 30 58
fax: 0048 12 634 21 60
building B2, room 314

email: kwmik[at]agh.edu.pl
www: zwmik.imir.agh.edu.plEnlarge map