Materials for students eaiib

 

Materials for students of the faculty: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

  • Badanie własności mechanicznych
  • Sprawozdanie B
  • Badania nieniszczące
  • Sprawozdanie NDT
  • Wyznaczenie współczynnika czułości "k" tensometru oporowego
  • Sprawozdanie T1
  • Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej E
  • Sprawozdanie T2

  • back to all materials...